Rendgenske 2D snimke

Digitalni ortopan, poluortopan, kraniogram, 

intraoralne snimke zuba, snimke maksilarnih sinusa, snimke TMZ

Digitalni ortopan

Ortopan (panoramska snimka) je najčešća snimka koja reproducira cjelokupnu maksilofacijalnu regiju, uključujući i temporomandibularne zglobove (TMZ). Snimka može biti i u digitalnom formatu na CD (digitalni ortopan) za prikazivanje na zaslonu računala. Svi ortopani rade se digitalnom CCD tehnologijom i imaju visoku preciznost svih prikazanih struktura što omogućuje uočavanje više detalja i bolju dijagnostičku primjenu. Optimalna geometrija snimanja omogućuju precizan i neiskrivljen prikaz zuba gornje i donje čeljusti. Jasno se uočavaju patološki procesi oko svih korijena zuba, stanje kosti u slučajevima parodontitisa te karijesne lezije na zubima. Dijagnostički najvažnija snimka za pravovremeno otkrivanje bolesti zuba i okolnih struktura.

Ortopan prikazuje istovremeno zube gornje i donje čeljusti s okolnim tkivima i strukturama. Smatra se osnovnom dijagnostičkom metodom u stomatologiji te se često izrađuje kao orijentacijska snimka pri prvom pregledu. Obavezna je u planiranju protetske terapije, u ortodonciji te oralnoj kirurgiji kod planiranja postavljanja implantata ili vađenja neizniklih zubi. Ortopan mogu snimiti i djeca jer je za djecu prilagođena manja količina zračenja. Jedina skupina koja ne se bi smjela snimati su trudnice, pogotovo u prvom tromjesečju.

Dječji ortopan zbog specifične putanje kretanja zraka jamči izvrsnu prilagodbu dječjem obliku čeljusti. Dodatno je smanjeno zračenje malog pacijenta, obuhvaćen je cijeli maksilofacijalni kompleks, uključujući i čeljusne zglobove. Mogućnost preklapanja prednjih zuba svedena je na minimum. Vrlo jasno se uočavaju detalji u čeljusti, položaj zametaka trajnih zuba i eventualno prisustvo anomalija i patoloških procesa.

Poluortopan prikazuje lijevu ili desnu stranu gornje i donje čeljusti bez zasjenjenja koja nastaju od vratne kralježnice. Na jednoj snimci moguće je prikazati obje polovice gornje i donje čeljusti.

 

 

Intraoralne snimke zuba

Intraoralne snimke zuba prikazuju pojedinačne zube u stvarnoj veličini. Na jednoj snimci prikazuje se 1 zub ili 2 susjedna zuba zbog pravilnog radiografskog prikaza i kuta centralne zrake.

Snimke maksilarnih sinusa

Frontalne snimke su tomografski isječak na relativno opsežno obuhvaćenom dijelu maksilarnih sinusa. Izuzetno su pogodne pri planiranju implantološke terapije. Lateralne snimke maksilarnih sinusa (desna i lijeva) su dopunska projekcija frontalnih snimaka maksilarnog sinusa koja prikazuje sinuse s manjom distorzijom nego kod standardnog ortopana.

 

Kraniogram

Kraniogram (telerendgen) je snimka lica i potpuno je prilagođena morfologiji pacijenta. Jasno se uočavaju sve koštane strukture i meka tkiva.

Kraniogrami su mogući u sljedećim projekcijama: Latero–lateralni (LL) i Postero-anteriorini (PA)

Snimke TMZ

Snimke TMZ mogu se snimiti na tri načina: lateralne snimke TMZ sa zatvorenim ustima, lateralne snimke TMZ s otvorenim ustima i frontalne snimke TMZ.

Nudimo Vam slijedeće prikaze na pojedinačnim filmovima:

1. Frontalne snimke i lateralne snimke sa zatvorenim ustima
(4 snimke: desna i lijeva frontalna i desna i lijeva lateralna)

2. Frontalne snimke i lateralne snimke s otvorenim ustima
(4 snimke: desna i lijeva frontalna i desna i lijeva lateralna)

3. Lateralne snimke sa zatvorenim i otvorenim ustima
(4 snimke)

4. Frontalne snimke
(2 snimke)

Javite se ako imate neki upit

Ili posjetite neki od naših centara...