Za stomatologe

Ovo su stranice za stomatologe. Ovdje možete pronaći informacije vezane uz primjenu CBCT u različitim područjima stomatologije. Također, ovdje su informacije o programu za pohranjivanje i pregledavanje rendgenskih snimaka kao i mogućnost downloada.

CBCT indikacije - endodoncija

CBCT indikacije – endodoncija: izvrsne mogućnosti prikaza treće dimenzije od velike koristi mogu biti pri procjeni periapikalne patologije i endodontskog prostora zuba. Endodontski zahvati mogu biti predvidljiviji, brži i sigurniji. Primjenom dentalnog CT-a endodoncija dobiva novo dijagnostičko sredstvo u procijeni:

  • ZAVIJENOSTI KORIJENA I KANALA
  • MORFOLOGIJE ENDODONTSKOG SUSTAVA
  • TRAUMA SA FRAKTUROM KORIJENA
  • PERIAPIKALNIH PROCESA
  • APIKOTOMIJA
  • FOSSE ROUTE

CBCT indikacije - implantologija

Da bi se odabralo odgovarajuće mjesto implantata, potrebno je točna informacija o raspoloživoj kosti, njezinoj kvaliteti i precizna lokacija kritičnih područja. Mjesto gdje se nalazi mandibularni kanal ili maksilarni sinus može se odrediti točno i lako. Uz pomoć paralelnog prikaza svih triju dimenzija, mjernih funkcija te datoteke implantata, moguće je učinkovito i pouzdano mjerenje implantološkog zahvata.

SINUSI – dno, položaj, smjer implantata
MANDIBULARNI KANAL – smjer, položaj, odnos prema korijenima, preostala kost za implantaciju
ŠIRINA ALVEOVOLARNOG GREBENA – količina spongioza i kompakte, granica kosti i čvrstog veziva
LINGVALNI NAGIB UNUTARNJE PLOHE MANDIBULE – položaj arterije lingualis, smjer mandibularnog implantata
UDUBLJENOST BAZE ALVEOLARNOG GREBENA – smjer implantata
NAGIB IMPLANTATA – prema anatomskim strukturama, raspoložive kosti, okolnim zubima
ŠIRINA IMPLANTATA – određivanje prema raspoloživoj kosti
POZICIJA POČETNE TOČKE PREPARACIJE KOSTI – mjesto implantacije
PARAIMPLANTACIJSKA AUGMENTACIJA GREBENA – mogućnost planiranja augmentacije prije implantacije

CBCT je zlatni standard u implantološkom planiranju što je posebice važno i sa sudsko – medicinskog aspekta.

Zahvaljujući točnom omjeru 1:1 mogu se napraviti sve mjere koje su potrebne za sigurnije i preciznije određivanje dimenzija i postavljanje implantata.

Snimke iz međunarodnog standardiziranog DICOM formata mogu se jednostavno prebaciti u većini programskih paketa za dodatno planiranje liječenja. Za sisteme vođene implantologije pomoću implantoloških šablona podaci o volumenu kosti dostavljaju se u DICOM formatu.

Program sadrži modul verifikacija implantata koji služi u implantološkom planiranju za rotiranje svih snimaka oko virtualno postavljenog implantata. Tako se dobiva poboljšan pregled okolnih struktura. Modul je moguće koristiti ukoliko je na slici postavljen crtež implantata. Stoga, ukoliko želite koristiti ovu mogućnost, na uputnici navedite vrstu i tip implantata. Željene implantate ćemo Vam pozicionirat sa strane na slici. Na taj način moći ćete koristiti točan crtež implantata za postavljanje na bilo kojem mjestu na 3D snimci.

CBCT indikacije - kirurgija

ORALNA I MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
Uspjeh kirurškog zahvata u velikoj mjeri ovisi o točnoj i preciznoj dijagnostici. Predkirurška radiološka dijagnostika operateru pruža vizualni prikaz prije i tijekom kirurškog zahvata.

Patološka stanja i anomalije mogu se jednostavno dijagnosticirati i procijeniti uz pomoću 3D snimaka. Neograničen broj snimaka može se napraviti iz jednog skeniranja sa malom dozom zračenja, čineći tako CT na bazi stožaste zrake (Cone Beam CT) najprikladnijim uređajem za maksilofacijalnog kirurga.

Pri planiranju kirurškog zahvata 3D CT pruža najbolje mogućnosti dijagnostike u velikom broju kirurških zahvata:

EKSTRAKCIJE – anatomija i položaj korijena, zaostali korijeni
ALVEOTOMIJA – nagib, položaj, odnos prema kosti i okolnim strukturama, stadij razvoja korijena
CISTE I TUMORI – oblik, veličina, prostorna rasprostranjenost, odnos prema ostalim anatomskim strukturama
VESTIBULOPLASTIKA – debljina grebena, osificiranost, valovitost grebena
ORTOGNATSKA KIRURGIJA – izvrsna vizualizacija i mogućnost bolje komunikacije između specijalista, simetrija i asimetrija
REKONSTRUKTIVNA KIRURGIJA – jasan prikaz anatomskih struktura, lakše planiranje zahvata, utvrđivanje sredine
APIKOTOMIJA – periapikalni proces, prepunjenost, koštani defekt, dio iza korijena

STRANA TIJELA
Traumom ili jatrogeno dospjela strana tijela, poput korijena, implantata, instrumenta, otisne mase ili augmentacijskog materijala lako se i točno mogu lokalizirati. Može se utvrditi nalaze li se u šupljini sinusa ili submukozno, te prisustvo akutne upale ili kroničnih promjena oko stranih tijela.

TMZ
Scanora 3D stvara jasne i detaljne transverzalne, aksijalne i sagitalne snimke zgloba. One u velikoj mjeri pomažu pri utvrđivanju intraartikularne patologije i pri planiranju kirurškog zahvata na zglobu. Moguće je utvrditi prisustvo degenerativnih procesa, kondilarne displazije, smanjenje zglobnog prostora, erodirane plohe, subhondralne sklerozacije, osteofite, ciste, traume i primarne ili sekundarne tumore.

IMPAKTIRANI ZUBI
Za potrebe alveotomije može se napraviti veliki broj presjeka i kutova impaktiranog zuba. Te snimke čine veliku pomoć u određivanju odnosa kutnjaka sa dnom maksilarnog sinusa ili mandibularnog kanala, impaktiranog očnjaka prema korijenima susjednih zuba i baze nosne šupljine, meziodensa prema incizalnom kanalu itd. Može se utvrditi prisustvo resorpcije susjednih zuba i planirati manja preparacija mekog tkiva. Budući da je ta informacija dostupna, specijalist zna što može očekivati prije nego pristupi alveotomiji, svodeći mogućnost problema koji bi se mogli pojaviti na najmanju moguću mjeru.

SINDROMI I MALFORMACIJE/KRANIOFACIJALNE DISPLAZIJE
3D dijagnostika dobiva se uvid u individualne specifičnosti i morfološke osobitosti pacijenta. Olakšano je planiranje i provođenja kirurške terapije.

RASCJEPI USNE I/ILI NEPCA
Jasno se vidi oblik i odnos nesraslih struktura, premaksila, položaj i morfologija impaktiranih i izniklih zuba, položaj unutar grebena, odnosi antagonističkih grebena, morfologija maksile i mandibule, okluzija, transverzalan odnos zubnih lukova. Može se utvrditi simetrija ili stupanj asimetrije septuma, zubnih lukova i nepca. CBCT omogućuje precizno 3D anatomsku sliku, procjenu vrste i veličinu rascjepa te rezidualnih defekata nakon osteoplastike. Utvrđivanje kliničkog statusa je jednostavnije, a planiranje terapije efikasnije.

OROANTRALNA FISTULA
Preciznom dijagnostikom odnosa korijena i sinusa prevenira se nastanak oroantralne fistule, a utvrđivanjem njezinog položaja, veličine i oblika olakšava se terapija. Dijagnostikom odnosa korijena i sinusa omogućena je prevencija, a utvrđivanjem položaja, veličine i oblika olakšana je terapija.

MAKSILARNI SINUSI
Simetričnost, oblik, rasprostranjenost i odnosi prema susjednim strukturama, lako se utvrđuju 3D dijagnostikom. Prisutnost upala, stranih tijela, cisti ili tumora može se bolje dijagnosticirati. Planiranje operativnih zahvata je brže i jednostavnije. Lakše se utvrđuje položaj zaostalih korjenova, potreba za podizanjem dna sinusa i debljine membrane, a sinus lifting se može točnije planirati.

TRAUME I FRAKTURE
Traume maksilofacijalne regije obično sadrže kombinirane povrede različitih struktura.  3D dijagnostikom moguće je dobiti veliki broj važnih informacija tijekom primarne dijagnostike trauma, budući da je snimkom moguće obuhvatiti cijelu regiju. Pri svim potencijalnim ili utvrđenim frakturama viscerokranija, 2D dijagnostiku potrebno je upotpuniti sa 3D CT-om.

CBCT indikacije - ORL

Mogućnosti 3D CT uređaja da obavi precizna mjerenja i aksijalne snimke, može se iskoristiti za pregled karakteristika dišnih putova, dijagnostiku apneja, bolesti ždrijela i gornjeg dijela dišnog sustava.
Sagitalni pregled gornjeg dišnog puta ili nosnog dijela ždrijela jasno može prikazati odnos adenoidnog tkiva (tzv. trećeg krajnika) sa stražnjim dijelom donje nosne školjke.
Transverzalni način pregleda pomaže pri dijagnostici stanja dišnih putova. Pregled stražnjeg dijela ždrijela koristi se pri određivanju anatomske prepreke koju stvara hipertrofično adenoidno tkivo. Prolaz zraka moguće je mjeriti u tri dimenzije.

CBCT indikacije - ortodoncija

Kod planiranja ortodontske terapije pri različitim anomalijama vizualizacija 3D anatomije čeljusti može biti od velike koristi. Postiže se izvrsna preglednost položaja i nagiba zuba i korjenova, lokalizacije i smjera impaktiranih zuba, odnosa korijena i kortikalne kosti. Mnogo su bolje vidljive anatomske strukture poput incizalnog kanala, TMZ, mandibularnog kuta, retromolarnog prostora kao i ukupni odnosi maksile i mandibule što 3D dijagnostici daje primjenu u planiranju ortodontske i ortognatsko-kirurške terapije. Osim toga, pohranjivanje digitalnih modela cijele čeljusti može se trajno provesti na CD mediju što smanjuje potrebu za prostorom koji zauzimaju studijski ili kontrolni sadreni modeli.

Položaj zuba
Moguće je utvrditi nagib i položaj korjenova, debljinu parodonta i parodontne pukotine, osovinu zuba, te rotacije pojedinih zuba. Pri planiranju možemo točno odrediti ekvator svakog zuba i točno pozicionirati bravice pri postavi s obzirom na željeni pomak. Smanjujemo potrebu za tzv. rebondingom i naknadnim pozicioniranjem bravica. Koncept straight-wire dobiva puni smisao s točnim planiranjem i vizualizacijom položaja korjenova.

Impaktirani zubi
Uz pomoć 3D CT uređaja od sada je moguće precizno odrediti mjesto impaktiranih očnjaka i umnjaka, njihov smjer i položaj te odnos prema susjednim zubima. Također je moguće utvrditi je li prisutna i u kojoj mjeri, resorpcija korijena susjednih zuba. Planiranje kombinirane ortodontsko-kirurške terapije u velikoj je mjeri olakšano. Pomicanje impaktiranog zuba nakon kirurškog prikazivanja može biti točnije predviđeno i može skratiti ukupno vrijeme ortodontske terapije.

Maksilarni sinus
Uspostavljanje odnosa između stražnjih zuba gornje čeljusti i kompakte dna sinusa važno je za planiranje pomaka zuba. Netočna dijagnoza tog područja može usporiti pomak, a kasnije može doći i do recidiva.

Incizalni kanal
Pri planiranju zatvaranja dijastema ili torkviranja prednjih zuba treba procijeniti veličinu, oblik i položaj incizalnog kanala koji može blokirati ortodontski pomak.

Ekspanzija luka
Procjenjivanje ima li dovoljno prostora u alveolarnoj kosti kako bi se mogla provesti ekspanzija zubnog luka i da li pacijentova anatomija zahtjeva forsirano širenje nepca može se točnije i preciznije provesti pomoću 3D snimaka. Mjerenjem udaljenosti korijena od vanjske plohe kosti može se spriječiti nastanak jatrogenih recesija i tzv. pretjerani tork korjenova zuba.

Kortikalna kost i poremećaji nicanja
Mjerenje veličine alveolarne kosti odlučujuće je pri određivanju potencijala ortodontskog pomaka. Moguće je postojanje struktura unutar alveolarne kosti, npr. kortikalizacija koja bi zaustavila pomicanje zuba za vrijeme ortodontske terapije. Jednostavno se može utvrditi i udaljenost pojedinog korijena od kortikalne kosti.

Ortognatska predkirurgija i terapija rascjepa
Planiranje kombinirane ortodontsko-kirurške terapije pomoću 3D dijagnostike može značajno ubrzati tijek liječenja,poboljšati komunikaciju između specijalista i omogućiti preciznije planiranje svih terapijskih postupaka.

TMZ
Moguće je promatrati anatomiju kondila, zglobne jamice, zglobne kvržice, položaj kondila s obzirom na interkuspidaciju i simetriju kondila.

Retromolarni prostor
3D dijagnostika u potpunosti omogućuje procjenu molarnog i retromolarnog prostora, što odluke o ekstrakciji umnjaka ili nekog drugog zuba molarne regije.

3D kefalometrijske analize
Korištenjem 3D snimaka moguće je točnije lokalizirati kefalometrijske točke i dobiti dodatni uvid u kraniofacijalne karakteristike pacijenta.

CBCT indikacije - parodontologija

U parodontološkoj praksi 3D CT koristi se za detaljniji pregled prostornih odnosa parodontnih džepova, otvorenosti furkacija i izraženosti koštanih recesija.

PARODONTNI DŽEPOVI
FURKACIJE
RECESIJE

Prednosti CBCT pred 2D snimkama

Indikacije za CBCT

Cone Beam CT u odnosu na konvencionalne rendgenograme ima čitav niz prednosti. Zbog male doze zračenja i visoke dijagnostičke vrijednosti CBCT ima primjenu gotovo svim granama stomatologije.

Primjena CBCT za znanstveni rad

3D CT pruža izvrsne mogućnosti za različita znanstvena istraživanja. S obzirom da su snimke standardizirane i da se kalibracija provodi na redovnoj bazi snimke pružaju potpuno točne i precizne podatke koji su spremni za daljnju obradu. Vrlo detaljni morfometrijski podaci mogu se brzo i jednostavno višestruko provoditi uz savršenu točnost.

Osim biometrije moguće je proučavati ljudsku raznolikost, strukturu tvrdih tkiva, njihovu gustoću, oblik i varijabilnost, anatomske karakteristike, patološke promjene, anomalije i malformacije itd. Primjena CBCT može biti u različitim područjima znanosti od anatomije i antropologije preko fiziologije, histologije, denzitometrije, patologije pa sve do prikaza slučajeva i proučavanja biomehanike žvačnog sustava i okluzijskih odnosa.

Za potrebe znanstvenih publikacija moguće je napraviti visoko kvalitetne slike sa 3D prikazom i mjerenjima. Prikazi rijetkih medicinskih slučajeva trajno se mogu pohraniti u 3D formatu i kasnije ponovno koristiti za dodatna istraživanja.

ANTROPOLOGIJA
ANATOMIJA I PATOLOGIJA
DENZITOMETRIJA
MORFOMETRIJA
OKLUZIJA
SINDROMI
PRIKAZI SLUČAJEVA
SLIKE ZA PUBLIKACIJU

Upute za instalaciju DfS

Skinite i instalirajte DfS Kada otvorite program: –  Kliknite na Patient list pa kliknite na Show (F3) – otvorit će Vam se prozor u dnu ekrana na kojem će biti prikazani Vaši pacijenti i nekoliko primjera. Preporučujemo Vam da taj prozor bude uvijek otvoren radi bolje preglednosti. – Otvorite Cranex D. Kliknite dvostrukim klikom na ortopan u gornjem desnom uglu. Pojavit će se aktivna snimka ortopana i s desne strane Image Toolbox. Desnim klikom miša na maloj slici na Image Toolbox pojavit će se prozor u kojem su opcije koje se prikazuju na Image Toolbox. Stavite kvačice kraj svih opcija. Ukoliko niste zadovoljni prikazom na Vašem monitoru, podesite prikaz tako da otvorite Options- General setup i na kartici Enhancement prilagodite Matrix size u bijeloj kućici. Možete upisati samo neparne vrijednosti od 1 do 49 (npr. 11, 23, 41). Napomena: Ako imate problema s preuzimanjem programa DIGORA FOR SCANORA, pošaljite nam mail s opisom problema na: help@lauc.netet

Program Digora za Scanora

Program DIGORA za Scanora sadrži sve alate potrebne za pregledavanje i obradu digitalnih snimaka, preciznog mjerenja i poboljšavanja preglednosti pojedinih regija ortopana, kraniograma ili stomatoloških fotografija. Ugrađeni modul za implantološko planiranje „Implant Model Library“ omogućuje precizno planiranje postavljanja različitih implantata na digitalnom ortopanu. Proširena baza implantata  uključuje nove modele vodećih svjetskih proizvođača te Vam olakšava izbor i ucrtavanje najprikladnijih implantata na svim dentalnim slikama.

Digora for Scanora omogućuje jednostavno i precizno mjerenje dužina i kuteva
Moguća su linearna mjerenja i mjerenja označenog područja.
Pomoću povećala možete vidjeti svaki detalj.
Svi standardni alati za obradu slike nalaze se u prilagodljivom izborniku.

Javite se ako imate neki upit

Ili posjetite neki od naših centara...